All posts by Hải Trần

Home Articles posted by Hải Trần
Phân tích nhân sự (HR Analytics) là gì

Phân tích nhân sự (HR Analytics) là gì?

Một thực trạng hiện tại mà bất kỳ bộ phận, bất kỳ doanh nghiệp nào cũng đều phải đối mặt hằng ngày chính là lượng thông tin dữ liệu khổng lồ. Dữ liệu càng nhiều, nhu cầu tổng hợp và phân tích dữ liệu càng cao. Đó là lý do...