Liên hệ chúng tôi

Liên hệ chúng tôi để được trải nghiệm HRAI hôm nay!

Hồ Chí Minh

Địa chỉ:
GB Smart, Khu A, Khu Công nghệ Phần Mềm ĐHQG TPHCM (ITP-VNU), Đường nội bộ ĐHQG, Phường Linh Trung, TP Thủ Đức, TPHCM.

Đà Nẵng

Địa chỉ:
492 Trưng Nữ Vương, Đà Nẵng
Số điện thoại:
0236.686.686
Email:
info.danang@hrai.vn