Ngày nay, quản lý nhân lực là một mảng chiến lược quan trọng ảnh hưởng tới tất cả hoạt động của nhân lực nhằm duy trì hoạt động của các tổ chức. Đặc biệt trong bối cảnh hội nhập toàn cầu, nền kinh tế đa phương, sự cạnh tranh ngày càng khốc liệt, việc quản lý nhân sự tối ưu, hiệu quả là một trong những nhiệm vụ hàng đầu của tổ chức.

“Sự khác biệt giữa một nhà quản lý giỏi với người khác chính là biết cách dùng người.” – PETER FERDINAND DRUCKE

Quản lý nhân sự (Human Resource Management) là gì?

Quản lý nhân sự (HR management) là công tác quản lý con người trong phạm vi nội bộ một tổ chức, thể hiện qua cách thức, biện pháp hành xử của tổ chức với người lao động.

Quản lý nhân sự được hiểu là một trong những chức năng cơ bản của quá trình quản lý và giải quyết tất cả các vấn đề liên quan đến con người, các công việc của họ trong tổ chức.

Nói một cách cụ thể: Quản lý nhân sự là quá trình tuyển dụng, bố trí sử dụng nhân lực, phát triển và tạo điều kiện có lợi cho nguồn nhân lực trong một tổ chức nhằm đạt được mục tiêu đã đề ra của tổ chức đó.

Quản lý nhân sự bao gồm những công việc gì?

‘’Quản lý nhân sự làm gì?’’ là câu hỏi mà chúng ta cần tìm ra đáp án. Dưới đây là vai trò cũng như công việc chính của một nhà quản lý nhân sự.

Phân tích công việc

Phân tích công việc là quá trình xác định các quyền, trách nhiệm và kỹ năng công việc cần thiết . Đây là cơ sở để quản lý nhân sự thực hiện công việc một cách tốt nhất. Phân tích công việc cung cấp thông tin về yêu cầu và đặc điểm công việc. Từ đó làm cơ sở để xây dựng bản mô tả công việc và bảng tiêu chuẩn công việc. Mục đích chính của phân tích công việc là cung cấp các hướng dẫn, giải thích cách xác định chi tiết các chức năng công việc chính. Ngoài ra, nó giúp xác định ai nên được tuyển dụng hoặc bố trí để thực hiện công việc nào.

Hoạch định nhân sự

Hoạch định nguồn nhân lực là quá trình nghiên cứu, xác định nhu cầu nhân lực; hoạch định chính sách và thực hiện các kế hoạch, hoạt động. Với mục đích đảm bảo công ty có đủ nguồn nhân lực với phẩm chất và kỹ năng phù hợp. Nhờ vậy, công việc được thực hiện với năng suất, chất lượng và hiệu quả cao.

Tuyển dụng nhân sự

Tuyển dụng nhân sự là quá trình tìm kiếm và lựa chọn những nhân tài phù hợp. Với mục tiêu đáp ứng nhu cầu lao động và bổ sung nguồn lao động hiện có cho công ty. Tuyển dụng thường tìm kiếm những nhân viên mới có kiến thức, kỹ năng. Bên cạnh đó, cần có động lực phù hợp để đáp ứng yêu cầu công việc của công ty.

Phát triển và đào tạo nhân sự

Xu thế cạnh tranh ngày càng khốc liệt hiện nay đó chính là chất lượng nguồn nhân lực. Bởi vì con người là yếu tố quyết định sự thành bại của mọi tổ chức. Do đó, phát triển và đào tạo nhân lực đóng vai trò quan trọng và cần được quan tâm đúng mức trong các tổ chức.

Phát triển nhân lực là tổng thể các hoạt động học tập có tổ chức. Các hoạt động đó được tiến hành trong những khoảng thời gian nhất định. Và nó được thực hiện nhằm tạo ra sự thay đổi hành vi nghề nghiệp của người lao động.

Đào tạo và phát triển tạo ra được sự gắn bó giữa người lao động và tổ chức. Đồng thời, nó tạo ra sự chuyên nghiệp của người lao động; tạo ra sự thích ứng giữa người lao động và công việc hiện tại cũng như tương lai; tạo cho người lao động tư duy, tri thức mới trong công việc. Ngày nay đào tạo được coi như một khoản đầu tư vào nguồn vốn nhân lực của tổ chức. Việc đầu tư cho đào tạo gắn liền với khả năng sinh lợi lâu dài và bền vững.

Đánh giá mức độ thực hiện

Đó và việc so sánh kết quả đạt được của người lao động cụ thể dựa trên các mục tiêu và kế hoạch đã đề ra. Đây là sự đánh giá có hệ thống và chính thức tình hình thực hiện công việc của người lao động. Việc đánh giá này dựa trên sự so sánh thực tế với các tiêu chuẩn. Để đảm hiệu suất, các tiêu chuẩn đó được xây dựng và thảo luận kỹ lưỡng. Đây là hoạt động quản lý nhân sự quan trọng và luôn tồn tại trong mọi tổ chức. Bởi vì nó phục vụ được nhiều mục tiêu quản lý và tác động trực tiếp lên cả tổ chức và người lao động.

Thông thường đánh giá thực hiện công việc là người lãnh đạo trực tiếp. Tuy vậy, một số cán bộ, nhân viên, cá nhân khác cũng thừờng được lựa chọn làm người đánh giá. Ví dụ các hình thức đánh giá như: bạn cùng làm việc, người dưới quyền của người đựợc đánh giá,… Trong sự kết hợp cho ý kiến đánh giá, ý kiến người lãnh đạo trực tiếp thường mang tính quyết định, còn ý kiến khác chỉ mang tính chất tham khảo.

Chấm công, tiền lương và tạo động lực cho người lao động

Tiền lương là khoản thu nhập chính đối với người lao động. Nó mang đầy đủ giá trị giúp họ có thể tái sản xuất lại sức lao động đã mất trong quá trình lao động. Đồng thời, nó cũng phải đáp ứng được giá trị tinh thần cơ bản của người lao động. Từ đó giúp họ có động lực thúc đẩy người lao động trong công việc. Không những thế, tiền lương còn là chi phí đầu vào bắt buộc của các tổ chức. Do đó tiền lương có ảnh hưởng trực tiếp và gián tiếp tới kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của tổ chức.

Tạo động lực cho người lao động

Để đạt được năng suất cao, một tổ chức cần có những nhân viên làm việc tích cực và sáng tạo. Điều đó phụ thuộc vào cách thức, phương pháp mà những người quản lý sử dụng để tạo động lực cho nhân viên.

Động lực lao động chính là sự khát khao, tự nguyện của người lao động. Điều đó nhằm tăng cường nỗ lực, hướng tới việc đạt được các mục tiêu của tổ chức. Động lực cá nhân là kết quả của rất nhiều nguồn lực hoạt động. Nó kết hợp đồng thời trong môi trường sống và làm việc của con người. Do vậy hành vi được thúc đẩy (được khuyến khích) trong tổ chức là kết quả tổng hợp của sự kết hợp tác động của nhiều yếu tố như văn hóa của tổ chức, kiểu lãnh đạo, cấu trúc của tổ chức và các chính sách về nhân lực cũng như sự thực hiện các chính sách đó.

Kết luận

Quản lý nhân sự là công việc đòi hỏi không chỉ là khả năng mà còn cần tới kiến thức chuyên sâu về lĩnh vực nhân sự. Hy vọng với những thông tin trên, bạn đã thấy được bức tranh tổng quan về quản lý nhân sự và nắm được những thông tin cần thiết về phần mềm quản lý nhân sự. Nếu có bất kỳ câu hỏi gì, hãy để lại bình luận dưới bài viết này để được chúng tôi giải đáp nhanh chóng nhé!

Xem thêm:

Phân tích nhân sự (HR Analytics) là gì?

Trí tuệ nhân sự (HR Intelligence) là gì?